Bedriftsbesøk på Averøy

Kristvika Næringspark Kristvika Næringspark. Foto: KNN

I Averøy finner man et rikt og variert næringsliv full av optimisme. Rundturen vår fortsetter og første besøk i 2019 ble hos Kristvika Næringspark.

Kristvika en næringspark med ambisjoner, hvor bedriftene utnytter hverandres spesialfelt for å styrke hverandre. Mandag 21.januar fikk vi besøke bedriftene Lunvik AS, OK vedlikehold og MultiMarine AS. Tre bedrifter som alle har en ting til felles en høy vekstkurve siden oppstarten. 

OK Vedlikehold AS
Selskapet ble etablert i 2005 og har siden oppstarten hatt fin vekst. De ser optimistisk på markedet og er i dag 28 årsverk, hovedsaklig sveisere og montører. 

Lunvik AS
Driver med uteleie av utstyr, og har funnet sin plass i markedet. De er i dag 10 ansatte og ble etablert i 2007. 

MultiMarine AS
Er er den største aktøren i næringsparken med sine 120 årsverk. De opererer innen 4 avdelinger; overflatebehandling,renhold& kantinedrift, personalutleie og veivedlikehold. 

Det ble et lærerlkt besøk, og vi fikk med oss konktete innspill som vi tar med oss tilbake til hverdagen. 

Vi har mange medlemmer vi ønsker å bli bedre kjent med, og oppfordrer dere til å ta kontakt om de vil ha besøk.