Aksjon: Bygg E39 Betna-Stormyra med oppstart i 2017!

E39 Betna-Stormyra er et gryteklart prosjekt. Begge fylkene har forskuttert med til sammen 50 millioner kroner, all regulering er ferdig og brukerne er svært utålmodige.
Aksjon: Bygg E39 Betna-Stormyra med oppstart i 2017!

Veien fra Betna i Halsa kommune i Møre og Romsdal til Stormyra i Hemne kommune i Sør-Trøndelag har strekningsvis svært dårlig standard, både i kurvatur og bredde. Dette gir store utfordringer ettersom trafikktallene har hatt en kraftig vekst, både for persontrafikk og tungtransport, siden 2008. Sterk trafikkvekst og store standardsprang gir økt ulykkesrisiko på strekningen.

Når byggingen er ferdig vil en ha eliminert 26 km europavei uten gul midtstripe. I tillegg vil strekningen få betraktelig høyere standard og sikkerhet, både for veifarende og de som bor langs veien. Prosjektet gir også en besparelse på 7 minutter i kjøretid mellom Møre og Trøndelag.

Konsekvensutredningen for E39 peker på nettopp denne veien som den viktigste åren for transport av gods langs kysten fra Trondheim til mørebyene og videre nedover Vestlandet. Dette blir også viktigere nå som mer transport skal over til frakt på sjø – sjøtransporten blir ikke bedre enn kvaliteten på rutene til og fra havnene.

Transportnæringen i landsdelen står også bak dette kravet. De viser blant annet til at tungtransport i dag ofte velger betydelig lengre strekninger mellom sørdelen av Møre og Romsdal og Trøndelag fordi E39 er for usikker, spesielt når været vanskeliggjør kjøreforholdene. Et av eksemplene viser til en 12 mil lenger rute, noe som betyr økonomisk og miljømessig tap for næringslivet og samfunnet.

Vi vil påpeke at mye av gjennomført arbeid vil være fånyttes dersom prosjektet utsettes ytterligere. Flere reguleringsplaner vil i så fall måtte fornyes på grunn av alder. Dette vil være sløsing av lokal og regional ressursbruk og engasjement. Det er også sløsing av den betydelige samfunnsverdien en slik vei vil medføre. Det regionale samarbeidet mellom Trøndelag og Møre og Romsdal er sterkt, og veksten i havbruk styrker kontakten nå. E39 er også derfor svært viktig.

Det er svært vanskelig for oss å forstå hvorfor ikke et prosjekt som E39 Betna-Stormyra blir påbegynt nå. Prosjektet er tidligere lovet igangsatt, fylkene har forskuttert og reguleringen er, som sagt, ferdig.

Altså, gryteklart!

Sett i gang E39 Betna-Stormyra-prosjektet nå!

 

Underskrifter:

Innbyggerne langs E39 i Halsa og Hemne (Facebookgruppa "Oppstart E39 Betna-Stormyra i 2017)
Gulstripestrikkeaksjonen for ny E39 Betna-Stormyra (Helga Hjorthol Grønset, Solvår Skogen Sæterbø og Tora Vaagan Hofset)
Bedrifter i Halsa og Hemne (Tor Brevik - Kvisvik Varetaxi i Halsa og Alan Austad - Austad Transport i Hemne)
Halsa Næringsforening v/Tormod Ellingsen
Hemne Næringsforum v/Erik Snekvik
Kristiansund og Nordmøre Næringsforum v/Finn Backer
Ordføreren i Halsa Ola Rognskog
Ordføreren i Hemne Odd Jarle Svanem
Ordføreren i Snillfjord John Lernes
Ordføreren i Hitra Ole Haugen
Ordføreren i Meldal Are Hilstad
Ordføreren i Orkdal Oddbjørn Bang
Ordføreren i Kristiansund Kjell Nergaard
Ordføreren i Tingvoll Milly-Bente Nørsett
Ordføreren i Gjemnes Knut Sjømæling
Ordføreren i Frøya Berit Flåmo
Ordføreren i Aure Ingunn Golmen
Ordføreren i Smøla Roger Osen
Ordføreren i Surnadal Lilly Gunn Nyheim
Ordføreren i Skaun Jon P. Husby
Norsk Lastebileier-forbund v/ Roar Melum - Trøndelag

Se brevet som er sendt ut til norske medier og til stortingsrepresentantene her.

 

(02.02.2017) Pressemelding:

Aksjonsgruppa for ny E39 mellom Betna i Halsa kommune og Stormyra i Hemne kommune vil aksjonere for byggestart av ny vei.
Aksjonen finner sted 10. februar med oppstart fra Liabøen i Halsa kommune klokken 11.00.

Her blir det mulighet for å treffe lokalbefolkning, stortingsrepresentant Helge Orten (H), stortingsrepresentant Torild Aarbergsbotten (H), Norsk Lastebileier-forbund (Roar Melum), representanter for aksjonsgruppa, lokalt næringsliv og ordførere. 

Programmet for 10. februar finner du her.

Korona og næringsliv

11 januar 2021

Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) følger utviklingen i koronasituasjonen tett, og samler fortløpende informasjon for næringslivet.