Praktisk skatte- og regnskapskurs

15.12.2020
kl. 09.00
Thon Hotel Kristiansund
Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde.

Skattebetalerforeningen og KNN inviterer til Praktisk skatte- og regnskapskurs. Kurset favner alle endringer på områdene, skatt, moms, bokføring, regnskap og revisjon for årene 2020 og 2021.

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, advokat eller rådgiver. De konkrete temaene kommer for øvrig til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. 

Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2020 og 2021. Går du på kurset vet du at du ikke går glipp av viktige endringer!

Tid: Tirsdag 15. desember kl. 09.00 - 15.45
Sted: Thon Hotel Kristiansund

Målgruppe:
Dette kurset passer svært godt for flere grupper, som for eksempel regnskapsførere, revisorer, økonomisjefer, controllere og advokater, som trenger en oversiktlig oppdatering. 

Kursdokumentasjon:
Sammen med kurset får du vår svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2021.

Pris:
Kr. 2.990,- for medlemmer av Skattebetalerforeningen og kr 3.600,- for andre.

Påmelding og mer informasjon via Skattebetalerforeningen sin nettside skatt.no. 
KNN er teknisk arrangør. 

Vi anbefaler også

Medlemsmøte

Ekstraordinær generalforsamling & årsmøte

07. desember, kl 10.00
Teams
Annet

Annerledes Julemarked

11. desember, kl 16.00
Kristiansund
Konferanse

Kvinner midt i

17. mars, kl 11.00
Thon Hotel Kristiansund
Konferanse

Nordmørskonferansen 2021

27. mai, kl 08.30
Kulturfabrikken, Kristiansund