Nordmørskonferansen 2021

27.05.2021
kl. 08.30
Kulturfabrikken, Kristiansund
Nordmørskonferansen 2019 Nordmørskonferansen 2019.

Nordmørskonferansen er regionens viktigste møteplass i miksen næringsliv og offentlig sektor. Konferansen er en spennende arena, og deltakerne er ledere både fra det private næringsliv, det offentlige og fra organisasjoner.

Nordmørskonferansen skal dele kunnskap, inspirere, engasjere og bidra til utvikling og samarbeid. 

Mer informasjon kommer!

Vi anbefaler også

Medlemsmøte

Frokostmøte: Hvordan blir 2021?

28. januar, kl 09.00
Teams
Konferanse

Kvinner midt i

17. mars, kl 11.00
Thon Hotel Kristiansund
Kurs

Kurs i Samspillkontrakter

28. april, kl 09.00
Campus F13, Fosnagata 13, 6509 Kristiansund
Konferanse

Desemberkonferansen 2021

02. desember, kl 08.00
Kristiansund