Nordmørskonferansen 2021

27.05.2021
kl. 08.30
Kulturfabrikken, Kristiansund
Nordmørskonferansen 2019 Nordmørskonferansen 2019.

Nordmørskonferansen er regionens viktigste møteplass i miksen næringsliv og offentlig sektor. Konferansen er en spennende arena, og deltakerne er ledere både fra det private næringsliv, det offentlige og fra organisasjoner.

Nordmørskonferansen skal dele kunnskap, inspirere, engasjere og bidra til utvikling og samarbeid. 

Mer informasjon kommer!

Vi anbefaler også

Medlemsmøte

Ekstraordinær generalforsamling & årsmøte

07. desember, kl 10.00
Teams
Annet

Annerledes Julemarked

11. desember, kl 16.00
Kristiansund
Kurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs

15. desember, kl 09.00
Thon Hotel Kristiansund
Konferanse

Kvinner midt i

17. mars, kl 11.00
Thon Hotel Kristiansund