Kurs i Samspillkontrakter

28.04.2021
kl. 09.00
Campus F13, Fosnagata 13, 6509 Kristiansund
Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde. Foto: EBA

Det pågår for tiden flere nasjonale programmer for å se på nye måter for å gjennomføre byggeprosjekter på. Samspillsprosjekter blir vanligere og vanligere - men hva er egentlig samspill?

Målsetning 

Hensikten med kurset er å gi deltakerne en innføring i hva en samspillskontrakter kan være, hva som kan oppnås ved å bruke denne kontraktsformen, og hva man må ha fokus på for å lykkes. Kurset vil både gi en teoretisk innføring i hvordan en samspillskontrakt kan bygges og hva den bør innehold, og også en praktisk innføring i hvordan et prosjekt kan gjennomføres med denne modellen.

Målgruppe 

Prosjektledere og andre som skal delta i en samspillskontrakt, samt advokater og ledere som skal evaluere modellen, eller andre som ønsker øket kunnskap om hva samspill innebærer. 

Kursinnhold

Gjennomgang av hovedprinsippene i en samspillsmodell, og orientering om de forskjellige modeller som brukes. Gjennomgang av EBAs veileder om samspill, med fokus på problemområder og utfordringer

  • Fordeler og ulemper ved bruk av samspill
  • Utfordringer ved offentlige anskaffelser med fokus på tildelingskriterier
  • Praktisk gjennomgang av samspillsprosessen


Kurset består av både en teoretisk presentasjon noen praktiske oppgaver. 

Pris: kr 3.850,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 4.700,- for andre. Lunsj er inkludert. 

For påmelding: e-post til kurs@eba.no 

Vi anbefaler også

Medlemsmøte

Frokostmøte: Hvordan blir 2021?

28. januar, kl 09.00
Teams
Konferanse

Kvinner midt i

17. mars, kl 11.00
Thon Hotel Kristiansund
Konferanse

Nordmørskonferansen 2021

27. mai, kl 08.30
Kulturfabrikken, Kristiansund
Konferanse

Desemberkonferansen 2021

02. desember, kl 08.00
Kristiansund