KNN-Frokost

04.05.2017
kl. 08.00
Scandic Hotel Kristiansund
Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde.

Vi inviterer til KNN-frokost - frokosten som skal gi energi, faglig påfyll med aktuelle tema og nettverksbygging.

TEMA: HVOR PEKER TRENDENE?
- og går nasjonal transportplan og State of the Nation i samme retning?

Norges tilstand 2015 - State of the Nation er en rapport som Rådgivers ingeniørers forening (RIF) utarbeidet for første gang i 2010. Den viste et vedlikeholdsetterslep på mer enn 800 milliarder kroner. Rapporten dokumenterte at offentlige bygg og anlegg ikke klarer å møte fremtidens utfordringer hvis myndighetene fortsetter å drifte, vedlikeholde og investere som i dag. Spørsmålet vi har stilt oss – greier man å redusere dette ved det som kommer i NTP og det som trendene forteller oss?

Tid: Torsdag 4. mai kl. 08:00-10:00
Sted: Scandic Hotel Kristiansund


Program:

Megatrender og framtidsscenarier 
- Nasjonal Transportplan og State of the Nation

Liv Kari Skudal Hansteen, adm. dir. i Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

Samspleis AS
- Hvordan jobber vi for å bygge felles bo- og arbeidsmarkedsregion og hva vil Trafikkanalysene for Nordmøre si oss?

Olav Ellevset, daglig leder i Samspleis AS

 

Møtet er gratis for medlemmer i KNN og RIF // Kr. 350,- for ikke-medlemmer. 
Grunnet servering ønsker vi påmelding innen onsdag 3. mai kl. 12:00. 

Velkommen!

Påmelding

Eventuelle kommentarer til påmeldingen

Vennligst kontroller at alle opplysninger er korrekte før du sender inn påmeldingen. Dette for at deltakerlisten vi distribuerer under arrangementet skal være riktig. På forhånd takk.

Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du i at opplysninger om navn og firma blir gjort synlig for andre i deltakerlisten. Opplysningene vil bli lagret i vårt deltakerregister, og benyttet i distribusjon av konferanseprogram.

Vi anbefaler også

Medlemsmøte

Frokostmøte: Hvordan blir 2021?

28. januar, kl 09.00
Teams
Konferanse

Kvinner midt i

17. mars, kl 11.00
Thon Hotel Kristiansund
Kurs

Kurs i Samspillkontrakter

28. april, kl 09.00
Campus F13, Fosnagata 13, 6509 Kristiansund
Konferanse

Nordmørskonferansen 2021

27. mai, kl 08.30
Kulturfabrikken, Kristiansund