Konferanser

Våre konferanser skal tjene utvikling av regionen. Som ledende konferansearrangør på Nordmøre bidrar vi til kunnskap, kommunikasjon og nettverksbygging. Gjennom konferanser og møter settes byregion Kristiansund og Nordmøre på kartet, noe som bidrar til at byens og omlandets kvaliteter vises frem og gjøres kjent.

Les mer om våre konferanser nedenfor. Vi vurderer løpende muligheter for å etablere ytterligere konferanser relatert til aktuelle bransjer og tema. Har du ideer eller innspill, hører vi gjerne fra deg! Kontakt oss

 1. Desemberkonferansen

  – alltid første torsdag i desember. Neste mulighet: 6. desember 2018.

 2. Nordmørskonferansen

  – En viktig samhandlingsarena. Neste mulighet: 31. januar 2019.

 3. Nasjonal helseinnovasjonskonferanse

  – en nasjonal og framtidsrettet møteplass. Arrangeres første gang 26. september 2018.

 4. Samferdselskonferansen

  – I front for en sterk region. Neste mulighet: 14. juni 2018

 5. Kvinner midt i

  – En faglig og sosial møteplass. Neste mulighet: 21. november 2018

 6. HMS-konferansen

  – Avholdes ikke inneværende år, men prosjektet blir løpende vurdert.

 7. Offshore logistikkonferansen

  – Avholdes ikke inneværende år, men prosjektet blir løpende vurdert.