Vil du bli en del av regionens største næringsforening?

KNN KNN . Foto: Per Kvalvik

KNN har i dag rundt 320 medlemsbedrifter og er regionens største næringsforening, men vi har fortsatt plass til flere!

Hvorfor bli medlem? 

 • Stort faglig nettverk og fellesskap – målrettet nettverksbygging, også mot andre deler av landet og der viktige beslutninger for næringslivet fattes.
 • Tilgang til et nettverk av 320 medlemsbedrifter med over 600 kontaktpersoner.
 • Tilgang på kompetansetunge fagråd med fokus på de viktige bransjene på Nordmøre. Her vil bedriftene få tilgang på kompetanse, nyttig informasjon fra egen bransje – og mulighet til selv å påvirke bransjerettet aktivitet gjennom fagrådet.
 • Invitasjoner til aktuelle kurs, konferanser og andre spennende møteplasser.
 • Gratis medlemsmøter.
 • Tydeliggjort at bedriften tar ansvar for regionen.
 • Profilering av bedriften gjennom medlemsoversikt og bransjeregister på vår hjemmeside, og mulighet til å synliggjøre bedriften i våre andre kanaler som nyhetsbrev og Facebook.

 

Ta gjerne en titt i vår aktivitetskalender

 

Er du vårt neste medlem? Meld deg inn og få gratis ut året! 

 

Kontigent og serviceavgift

Årlig medlemskontingent NOK 1.000 per medlem betales til foreningen Kristiansund og Nordmøre Næringsforum.

I tillegg betales årlig serviceavgift til Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS etter følgende modell:

 • 0-2 årsverk - NOK 1.000
 • 3-6 årsverk - NOK 2.500
 • 7-15 årsverk - NOK 5.500
 • 16-30 årsverk - NOK 8.500
 • 31-60 årsverk - NOK 11.500
 • 61-100 årsverk - NOK 19.000
 • 100+ årsverk - NOK 29.000