Tiltakspakker og webinar for næringslivet

Korona Korona.

Det er flere tiltakspakker som er kommet i forbindelse med situasjonen vi nå står i. Disse kan være aktuelle for flere av dere. Vi vil oppdatere denne siden fortløpende.

Møre og Romsdal Fylkeskommune; Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar)
Bedrifter kan søke fylkeskommunen om støtte til kompetanseheving, les mer her

Innovasjon Norge:
Justerer sine tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Det gjelder både tilskudd, lån og garantier, les mer her.

Forskningsrådet;
Skattefunn; en skattefradragsordning som skal motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU),les mer her

Her er noen webinarer som kan være nyttig om dere vurderer å søke skattefunn:

Fredag 27.mars kl. 1000, Webinar SkatteFUNN – Reiseliv, klikk her.

Fredag 27.mars kl. 1300, Webinar SkatteFUNN – Maritim, klikk her

Onsdag 23.april kl.1300, Webinar SkatteFUNN - Fiskeri og havbruk.