Samferdselskonferansen 2018

Samferdselskonferansen 2018 Samferdselskonferansen 2018.

Samferdselskonferansen arrangeres 14.juni i Kristiansund.

Blant dyktige innledere og aktuelle tema finner du:
Statssekretær Tommy Skjervold, Samferdselsdepartementet. Han gir et framtidsblikk sett fra politisk ståsted.
Førsteamanuensis Erling Dokk Holm, Høyskolen Kristiania har tema «Urbanisering og nasjonens behov for verdiskaping – går vi i riktig retning?»
Teknologiansvarlig Marius Gjerset, ZERO dekker tema «Framtidig transportutvikling».

Dette bare som en liten «smakebit» - sett av datoen!

Samferdselskonferansen banner