Nytt MR-tilbud i Kristiansund

Kristiansund Røntgen AS Kristiansund Røntgen AS.

Kristiansund Røntgen AS har overtatt driften av Medi 3s avdeling i Kristiansund. Dette er et privat initiativ med lokale eiere. Målet er å kunne tilby bildediagnostikk lokalt. Rask behandling og kort reisevei!

Kristiansund Røntgen tilbyr MR-undersøkelser, mammografi og bentretthetsmålinger. Det er ingen ventetid, og med et lokalt tilbud blir reisetiden sterkt redusert. Dette er to viktige faktorer for å få de ansatte raskere tilbake i jobb.

Dette er også et tilbud som er rettet mot pasienter med privat helseforsikring. De som har det sender henvisning til sitt forsikringsselskap. Kritiansund Røntgen opplever at mange har en privat helseforsikring gjennom sin arbeidsgiver uten å være klar over det. De har avtale med de fleste forsikringsselskaper, slik at undersøkelser hos dem dekkes i sin helhet av forsikringsordningene.

Kristiansund Røntgen holder til i Konsul Knudtzons gate 8 i nærheten av Kristiansund sykehus. 

Mer informasjon og priser finner du ved å klikke her