Nyheter fra Desemberkonferansen 2018

Bjørn Otto Sverdrup Bjørn Otto Sverdrup.

Her finner du informasjon om innledere og siste nytt fra Desemberkonferansen som arrangeres torsdag 6. desember i Kristiansund.

TRYKK HER FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING TIL DESEMBERKONFERANSEN 2018.

(15.11.2018) Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftdirektør Equinor - Corporate Sustainability – står industrien til troende?

Bjørn Otto Sverdrup, bærekraftdirektør Equinor, er medlem av ledelsen innen global strategi og forretningsutvikling i selskapet.

Han har omfattende ledererfaring fra Equinor, både fra norsk sokkel og internasjonale operasjoner. Bjørn Otto Sverdrup var sekretariatsleder for den regjeringsoppnevnte 22. juli-kommisjonen. Han har tidligere jobbet som rådgiver i NHO og i EU-kommisjonen. Han er varamedlem i styret ved NTNU, og utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo.
 
Hans tema: Corporate Sustainability – står industrien til troende?

(14.11.2018) Erik Haugane, administrerende direktør OKEA - Ny operatør på Draugen

Erik Haugane, administrerende direktør OKEA, er kjent for oljemiljøet i Midt-Norge fra arbeidet med Tjeldbergodden, hvor han skrev samarbeidsavtalene mellom Aure, Hemne og Hitra.

Haugane er utdannet geolog og startet i 2001 det første uavhengige norske oljeselskapet siden Saga Petroleum. Etter at Pertra ble solgt startet han, sammen med noen av sine Pertra-kolleger, oljeselskapet som i dag er AkerBP. Et selskap han forlot i 2013.

I 2015 startet han, sammen med to eks. kollegaer i AkerBP og en eks. olje- og energiminister, det nye oljeselskapet OKEA. OKEA kjøpte i år Shell sine eierandeler i Gjøa og Draugen.

Hans tema: Ny operatør på Draugen.

(13.11.2018) Rich Denny, administrerende direktør A/S Norske Shell - Draugen goes forward. And so does Shell

Rich Denny, administrerende direktør A/S Norske Shell, har vært i sin nåværende stilling siden 1.juli 2017. Briten har jobbet for Shell siden 1992, og hatt en rekke tekniske, kommersielle og strategiske roller både i Europa, Midt-Østen og i Afrika.

Rich hadde rollen som General Manager Commercial and Non-Operated ventures i Nigeria, før han kom til Norge som oppstrømsdirektør i 2016. Han tok sin utdannelse – Masters in Engineering – i Cambridge.

Hans tema: Draugen goes forward. And so does Shell.

(12.11.2018) Frode Leversund, administrerende direktør Gassco - Samtale: Ressursgrunnlag og aktivitetsbilde i Norskehavet.

Frode Leversund, administrerende direktør Gassco, har vært i sin nåværende stilling siden oktober 2015. Han har tidligere hatt en rekke lederstillinger innen prosessering og transport av gass i Statoil (nå Equinor). Leversund startet i Statoil i 1992 og gikk gradene fra produksjonsingeniør til leder for produksjon på Kårstø. Videre har han hatt en rekke lederstillinger innen drift av gassanlegg og raffinerier, samt innen midstrøms- og nedstrømsteknologiområdene i Statoil.

Frode er utdannet sivilingeniør ved NTNU og er bosatt i Tysvær. Han har deltatt i, og ledet, flere store forbedringsprosjekter.

Han deltar i samtale med tema: Ressursgrunnlag og aktivitetsbilde i Norskehavet.

(09.11.2018) Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Oljedirektoratet - Samtale: Ressursgrunnlag og aktivitetsbilde i Norskehavet.

Ingrid Sølvberg, direktør for utbygging og drift Oljedirektoratet, ble ansatt som direktør for Norskehavet og Barentshavet i oktober 2013. Hun har tidligere hatt en rekke fag- og lederstillinger i Statoil (nå Equinor) og Centrica innen anleggstekniske og kommersielle områder. Hun er utdannet sivilingeniør innen marinteknologi fra Norges tekniske høgskole.

Hun deltar i samtale med tema: Ressursgrunnlag og aktivitetsbilde i Norskehavet.

(08.11.2018) Trine Eilertsen, politisk redaktør Aftenposten - Industrien får som forventet, men ikke som fortjent.

Trine Eilertsen, politisk redaktør Aftenposten, har vært kommentator i NRK samt politisk redaktør og sjefredaktør i Bergens Tidende. Hun var også innom Statoil (nå Equinor) som trainee en kort periode etter studiene.

Trine Eilertsen er utdannet siviløkonom og statsviter. Hun er vokst opp i Fjell utenfor Bergen, og har tilbragt størstedelen av sitt liv i Bergen.

Hennes tema: Industrien får som forventet, men ikke som fortjent.

(07.11.2018) Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag - Vi og verden. Verden trenger energi – vi trenger inntektene.

Tord Lien, regiondirektør NHO Trøndelag, tiltrådte sin nåværende stilling i 2017. Tord Lien var før det olje- og energiminister (fra oktober 2013 til desember 2016). Han har sittet på Stortinget for Sør-Trøndelag siden 2005, og tidligere vært medlem av Energi- og miljøkomitéen samt Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen. Han har mellomfag statsvitenskap fra Høgskolen i Bodø, samt grunnfag og to mellomfag i internasjonal politikk og historie og Cand. Philol. hovedfag i historie fra NTNU. Tord Lien kommer opprinnelig fra Nordland.

Hans tema: Vi og verden. Verden trenger energi – vi trenger inntektene.

(06.11.2018) Kjell-Børge Freiberg, olje- og energiminister - Petroleumsrikets tilstand

Kjell-Børge Freiberg, olje- og energiminister, kommer fra Hadsel kommune i Nordland. Han ble utnevnt til olje- og energiminister 31. august 2018 og representerer Fremskrittspartiet (FrP). Freiberg har vært innvalgt på Stortinget siden 2017 og har sittet i Næringskomiteen. Fra oktober 2015 til juni 2017 var han statssekretær i Olje- og energidepartementet. Fra 2007 til 2015 var han ordfører i Hadsel kommune. Freiberg har hatt ulike roller i FrP siden 1999. Blant annet var han fylkesformann i Nordland FrP, medlem av landsstyret og partisekretær med ansvar for Nordland, Troms og Finnmark fylker. Før Kjell-Børge Freiberg ble politiker på fulltid, arbeidet han for ulike selskaper i fiske- og oppdrettsnæringen.

Hans tema: Petroleumsrikets tilstand.