Samferdselskonferansen 2018

14.06.2018
kl. 08.45
Thon Hotel Kristiansund
Samferdselskonferansen Samferdselskonferansen.

Gode samferdselsløsninger står øverst på listen når næringslivet skal rangere viktige rammebetingelser, og verdien av god infrastruktur er daglig tema i den offentlige debatten.

Samferdselskonferansen i Kristiansund har befestet seg som en viktig arena for samferdselsinteresserte og beslutningstakere i regionen. Den har vært arrangert årlig siden 2006.

PROGRAM i PDF

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 2018.

Deltakeravgift ekskl. mva.
Medlem KNN kr 2.450,-
Ikke-medlem kr. 2.650,-
Deltakeravgiften inkluderer kaffepauser og lunsj 14. juni. Reise og opphold kommer i tillegg. 

Vi tar imot påmeldinger fortløpende, vennligst benytt skjema under. Frist for påmelding er satt til 4. juni.
Eventuell avbestilling må skje skriftlig til post@knn.no
Avbestillingsgebyr kr 750,- ekskl. mva. i perioden 4. til 10. juni. Fra 11. juni belastes full konferanseavgift ved avbestilling.

Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet samt ”force majeure”.

Det er anledning til å delta med utstilling på konferansen. Ta kontakt med Christina Hovde på christina@knn.no eller mobil 957 07 873 for mer informasjon.

Våre støttespillere:

Støttespillere Samferdselskonferansen

Program

08:45

Registrering og kaffe/nettverksbygging

Møteleder:         Ordfører Ingunn O. Golmen, Aure kommune 

09:15

Velkommen
Ordfører Kjell Neergaard, Kristiansund kommune

09:30

Et framtidsblikk
Statssekretær Tommy Skjervold, Samferdselsdepartementet

10:00

Urbanisering/sentralisering – hvor peker pilene?
Fylkesplansjef Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune

10:30

Kaffepause/nettverksbygging

11:00

Framtidig transportutvikling
Teknologiansvarlig Marius Gjerset, ZERO

11:30

Utbygging av E39 – status
Avdelingsdirektør i strategi-, veg og transportavdelingen Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt

12:00

Hvorfor vil det være viktig med lenger nedbetalingstid på bompengelån?
Leder av Samferdselsutvalget Kristin M. Sørheim, Møre og Romsdal fylkeskommune 

12:25

Lunsj

13:25

Selvforsterkende prosesser sett i kraft av valgene som gjøres.
Prosjektleder Ingvill Kvernmo, nye Orkland kommune 

13:55

Ferjerevolusjonen - eksempel ferjepakke Nordmøre
Medlem i Samferdselsutvalget Iver Nordseth, Møre og Romsdal fylkeskommune

14:20

Kaffepause/nettverksbygging

14:50

Framtidsplanene for Avinor i Midt-Norge 
Sjef lokale lufthavner Ole Kristian Pettersen, Avinor AS

15:15

Urbanisering og nasjonens behov for verdiskaping - går vi i riktig retning    
Førsteamanuensis Erling Dokk Holm, Høyskolen Kristiania 

16:00

Slutt for dagen 

Vi anbefaler også

Medlemsmøte

Miniseminar: Internkommunikasjon og relasjonskompetanse

26. mars, kl 14.00
Fosnagata 13, Kristiansund
Medlemsmøte

Petropolen

28. mars, kl 19.00
Thon Hotel, Kristiansund
Kurs

Kurs: Forretningsutvikling

04. april, kl 10.00
Campus F13, Fosnagata 13, 5. etg
Annet

Gründer-kaffe

04. april, kl 17.00
Kommunehuset, Averøy