Samferdselskonferansen 2018

14.06.2018
kl. 08.45
Thon Hotel Kristiansund
Samferdselskonferansen Samferdselskonferansen.

Gode samferdselsløsninger står øverst på listen når næringslivet skal rangere viktige rammebetingelser, og verdien av god infrastruktur er daglig tema i den offentlige debatten.

Samferdselskonferansen i Kristiansund har befestet seg som en viktig arena for samferdselsinteresserte og beslutningstakere i regionen. Den har vært arrangert årlig siden 2006.

PROGRAM i PDF

PRAKTISKE OPPLYSNINGER 2018.

Deltakeravgift ekskl. mva.
Medlem KNN kr 2.450,-
Ikke-medlem kr. 2.650,-
Deltakeravgiften inkluderer kaffepauser og lunsj 14. juni. Reise og opphold kommer i tillegg. 

Vi tar imot påmeldinger fortløpende, vennligst benytt skjema under. Frist for påmelding er satt til 4. juni.
Eventuell avbestilling må skje skriftlig til post@knn.no
Avbestillingsgebyr kr 750,- ekskl. mva. i perioden 4. til 10. juni. Fra 11. juni belastes full konferanseavgift ved avbestilling.

Arrangøren tar forbehold om visse endringer i programmet samt ”force majeure”.

Det er anledning til å delta med utstilling på konferansen. Ta kontakt med Christina Hovde på christina@knn.no eller mobil 957 07 873 for mer informasjon.

Våre støttespillere:

Støttespillere Samferdselskonferansen

Program

08:45

Registrering og kaffe/nettverksbygging

Møteleder:         Ordfører Ingunn O. Golmen, Aure kommune 

09:15

Velkommen
Ordfører Kjell Neergaard, Kristiansund kommune

09:30

Et framtidsblikk
Statssekretær Tommy Skjervold, Samferdselsdepartementet

10:00

Urbanisering/sentralisering – hvor peker pilene?
Fylkesplansjef Ole Helge Haugen, Møre og Romsdal fylkeskommune

10:30

Kaffepause/nettverksbygging

11:00

Framtidig transportutvikling
Teknologiansvarlig Marius Gjerset, ZERO

11:30

Utbygging av E39 – status
Avdelingsdirektør i strategi-, veg og transportavdelingen Kjetil Strand, Statens vegvesen Region midt

12:00

Hvorfor vil det være viktig med lenger nedbetalingstid på bompengelån?
Leder av Samferdselsutvalget Kristin M. Sørheim, Møre og Romsdal fylkeskommune 

12:25

Lunsj

13:25

Selvforsterkende prosesser sett i kraft av valgene som gjøres.
Prosjektleder Ingvill Kvernmo, nye Orkland kommune 

13:55

Ferjerevolusjonen - eksempel ferjepakke Nordmøre
Medlem i Samferdselsutvalget Iver Nordseth, Møre og Romsdal fylkeskommune

14:20

Kaffepause/nettverksbygging

14:50

Framtidsplanene for Avinor i Midt-Norge 
Sjef lokale lufthavner Ole Kristian Pettersen, Avinor AS

15:15

Urbanisering og nasjonens behov for verdiskaping - går vi i riktig retning    
Førsteamanuensis Erling Dokk Holm, Høyskolen Kristiania 

16:00

Slutt for dagen 

Vi anbefaler også

Medlemsmøte

Julelunsj

19. desember, kl 11.00
Quality Hotel Grand, Kristiansund
Medlemsmøte

Julefrokost avd. Averøy

21. desember, kl 08.00
Marel Norge AS, Sandbuktveien 9, 6530 Averøy
Kurs

Kurs: Grunnleggende salg

29. januar, kl 09.00
Fosnagata 13 (5. etg), Kristiansund
Konferanse

Nordmørskonferansen 2019

31. januar, kl 09.00
Kristiansund