Praktisk skatte- og regnskapskurs

17.12.2019
kl. 09.00
Scandic Kristiansund, Storgata 41
Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde.

Skattebetalerforeningen og KNN inviterer til Praktisk skatte- og regnskapskurs. Kurset vil gi deltakerne en fullstendig gjennomgang av nye regler, satser og andre endringer.

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, advokat eller rådgiver. De konkrete temaene kommer for øvrig til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. 

Målet med kurset er å gjøre deg best mulig forberedt til årsoppgjøret for 2019 og skatteåret 2020 ved å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2019 og 2020.

Tid: Tirsdag 17. desember kl. 09.00 - 15.45

Sted: Scandic Kristiansund, Storgata 41

 

Kursinnhold:

  • Aktuelle endringer i skattereglene og satsene for 2019 og 2020
  • Personalrabatter/ naturalytelser – erfaringer med nye regler
  • Nye opplysningsplikter for tredjemenn fra 2020
  • Lovfesting av omgåelsesnormen – tilbake til start?
  • Dommer, uttalelser og utvalgte problemstillinger siste år
  • Oppdateringer på bokføringsområdet, herunder sentrale aktuelle temaer høsten 2019
  • Tilpasning av regnskapsloven/ standarder
  • Status ny revisorlov
  • Siste endringer og konsekvenser – aksjeloven
  • Nyheter, dommer og aktuelle temaer innen merverdiavgift

 

Målgruppe:
Dette kurset passer svært godt for flere grupper, som for eksempel regnskapsførere, revisorer, økonomisjefer, controllere og advokater, som trenger en oversiktlig oppdatering.

 

Kursholdere:

Per Terje Ingdal

Trond Olsen

 

Kursdokumentasjon:
Sammen med kurset får du vår svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2020.

 

Pris:
Kr. 2.990,- for medlemmer av Skattebetalerforeningen og kr 3.600,- for andre.

Vi anbefaler også

Annet

Snadderfestivalen 2020

14. august, kl 11.00
Rådhusplassen, Kristiansund
Annet

Webinar: Tilskudd for alle - SkatteFUNN

18. august, kl 09.00
Microsoft Teams
Medlemsmøte

Petropolen

27. august, kl 19.00
Thon Hotel Kristiansund
Annet

(AVLYST) Bacalao Bistro 2020

31. august, kl 17.00
Vågen, Stavanger