Praktisk skatte- og regnskapskurs

12.12.2018
kl. 09.00
Scandic Hotel Kristiansund
Kurs Kurs. Foto: Skattebetalerforeningen

Det er tid for oppdatering innen skatt og avgiftsendringer, Skattebetalerforeningen inviterer til praktisk skatte- og regnskapskurs i samarbeid med KNN. Går du på dette kurset vet du at du ikke har gått glipp av viktige endringer!

Skattebetalerforeningens årlige oppdateringskurs favner alle endringer på skatte- og avgiftsområdet, regnskapsføring og bokføring for 2018 og 2019. 

Kurset gir en fullstendig oversikt over nye regler, satser og endringer, blant annet:

 • Aktuelle endringer i skattereglene og -satsene for 2018 og 2019
 • Skatteplikt/ innrapportering av personalrabatter/naturalytelser – store endringer fra 2019.
 • Endringer og nyheter i regnskapslovgivningen
 • Nytt om bokføring, herunder innføring av SAF-T
 • Status utvikling av regnskapslov/regnskapsstandarder
 • Kravene til kassasystemer – praktisk vinkling
 • Aksjeloven § 3-8 – fortsatt like aktuelt – praktiske eksempler og fremgangsmåte
 • Nyheter i aksjeloven
 • Dommer og utvalgte problemstillinger siste år
 • Vi har også fått plass til et spesialtema på mva-området:
 • Kostnader som skal deles på flere virksomheter – får alle fradrag for mva? Skal kostnadene viderefaktureres som utlegg eller omsetning?
 • Tilskudd– når er det omsetning? Påvirker tilskudd fordelingsnøkkelen ved forholdsmessig fradrag?


De konkrete temaene kommer for øvrig til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2018 og 2019.

Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, revisor, advokat eller rådgiver.

På kursene i desember er naturligvis julemat inkludert i lunsjbuféen – ta gjerne med dine kolleger til en hyggelig juleavslutning.

Kursdokumentasjon
Sammen med kurset får du Skattebetalerforeningens svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2019.

Målgruppe
Regnskapsførere, økonomer, revisorer, controllere og advokater.

Pris
Medlemmer Skattebetalerforeningen: 2 950,00 kr
Ordinær pris: 
3 500,00 kr

Påmelding og mer informasjon finner du på Skattebetalerforeningen sine nettsider.

 • Cathrine Elde Husby

  Cathrine Elde Husby

Vi anbefaler også

Annet

Miniseminar 27. august: Næringsteft

27. august, kl 14.00
Fosnagata 13, 6509 Kristiansund
Annet

Informasjonsmøte: Campus Kristiansund

27. august, kl 14.00
Quality Hotell Grand, Kristiansund
Medlemsmøte

Petropolen

29. august, kl 19.00
OKEA, Råket 2, 6516 Kristiansund
Kurs

Starte bedrift, skal- skal ikke?

03. september, kl 15.00
Kommunehuset, Averøy