Praktisk skatte- og regnskapskurs

12.12.2017
kl. 09.00
Scandic Hotel Kristiansund
Kurs Kurs. Foto: Skattebetalerforeningen

Det er tid for oppdatering innen skatt og avgiftsendringer, Skattebetalerforeningen inviterer til praktisk skatte- og regnskapskurs i samarbeid med KNN. Går du på dette kurset vet du at du ikke har gått glipp av viktige endringer!

På Skattebetalerforeningens årlige skatte- og regnskapskurs gjennomgår vi nyheter innen skatt/avgift og bokføring/regnskap/revisjon for 2017 og 2018.

Kurset gir en fullstendig oversikt over nye satser og regelendringer, blant annet:

Skatt/avgift

• Endringene i skattesatser, innslagspunkt mv. for 2017 og 2018
• Endringer i skatteplikt og innrapportering av naturalytelser. Forslag om store endringer har vært på høring, og vil sannsynligvis innføres fra 2018
• Praktiske erfaringer med ny skatteforvaltningslov. Hvilke regler er viktigst å kjenne til? Hvor er det dyrt å gjøre feil?
• Hvordan tilpasser man seg endringene i beskatning av eierinntekter på en fornuftig måte?
• Justeringer i formuesskatten – endret verdsettelse av aksjer mv. med tilhørende gjeld. Hvordan slår endringene ut i ulike situasjoner?
• Ny aksjesparekonto fra sommeren 2017. Nye regler for fondskonto fra 2018. Hvilke muligheter og begrensning
gir de nye spareformene? Hvilke grep bør en ta for å maksimere nytten?

Bokføring/regnskap/revisjon

• Siste nytt på bokføringsfronten, herunder oppdatert GBS 9 om dokumentasjon og bokføring av innførselsmerverdiavgift
• Regnskapsføring av aksjonærlån, utbytte og tilbakebetaling av aksjonærlån – praktiske eksempler
• Brukernes erfaring med ny revisjonsberetning for små og øvrige foretak
• Nasjonale tilpasninger i ny norsk regnskapsstandard knyttet til IFRS for små og mellomstore bedrifter når ny regnskapslov foreligger – praktiske eksempler
• Aksjelovsendringer – dette var forslagene og dette ble vedtatt
• Andre nyheter, dommer og uttalelser

Flere temaer kommer til etter hvert som nye regler foreslås og vedtas. Målet med kurset er å gjennomgå de mest matnyttige nyhetene for 2017 og 2018. Kurset er vinklet mot små og mellomstore bedrifter, med utstrakt bruk av praktiske eksempler knyttet til din arbeidshverdag som regnskapsfører, revisor, advokat eller rådgiver.

På kurset er naturligvis julemat inkludert i lunsjbufféen – så ta gjerne med dine kollegaer til en hyggelig juleavslutning.

Kursdokumentasjon
Sammen med kurset får du Skattebetalerforeningens svært populære kursmappe. Dette er en bok på omtrent 300 sider, hvor alle relevante endringer er beskrevet og eksemplifisert. Boken er perfekt som oppslagsverk i etterkant av kurset, og våre kursdeltakere har på denne måten glede av kurset i hele 2018.

Målgruppe
Regnskapsførere, økonomer, revisorer, controllere og advokater.

Pris
Medlemmer Skattebetalerforeningen: 2 900,00 kr
Ordinær pris: 
3 400,00 kr

Påmelding og mer informasjon finner du på Skattebetalerforeningen sine nettsider.

Invitasjon Praktisk skatte- og regnskapskurs

Skattebetalerforeningens kurskatalog 2017

Vi anbefaler også

Kurs

Kurs: Kontrakt, endringer og sluttoppgjør

22. oktober, kl 09.00
Kristiansund
Medlemsmøte

Dialogmøte: Campus Kristiansund

22. oktober, kl 14.00
Scandic Kristiansund
Annet

Dialogmøte med SAS – Widerøe

23. oktober, kl 12.00
Comfort Hotel Fosna
Medlemsmøte

Petropolen

25. oktober, kl 19.00
Thon Hotel, Kristiansund