Åpen strategisamling og workshop for havnæringer

22.11.2018
kl. 09.00
Quality Hotel Grand, Kristiansund
Pilotmerd Nekton Pilotmerd Nekton.

Ocean Network SA, Vindel AS og KNN ønsker å invitere til en samling for å informere om pågående prosjekter relatert til havnæringer i regionen. Hensikten er å involvere flere slik at vi får en slagkraftig havsatsing som er relevant for våre medlemmer og aktuelle samarbeidspartnere.

Sted:Quality Hotel Grand, Kristiansund
Dato: 22. November 2018 kl. 09.00 -17.00

Kort om de aktuelle prosjektene:

  1.  Ut mot hav: I 2018 tok Ocean Network SA initiativet til å samkoordinere innsatsen mot havnæringene i regionen i samarbeid med offentlige aktører (fylkeskommune, kommuner) KNN, og Vindel AS. Det ble gjennomført samlinger for å peke ut aktuelle satsingsområder som vi vil gå gjennom, i tillegg er det foreslått å etablere et «havråd» som kan jobbe med å styrke attraktiviteten og følge opp strategiene videre.
  2. Prosjektutvikling/workshop innen sirkulærøkonomi: I 2018 fikk Vindel AS forprosjektstøtte til å avklare muligheten for å utvikle et konsortium knyttet sammen av blågrønn sirkulærøkonomi i regionen innen landbruk, fiskeri og fiskeoppdrett hvor ressurser, teknologi og avfall utnyttes bedre og skaper merverdi for næringslivet.
  3. Service på merdkanten: I 2017 fikk KNN støtte til å utforske muligheten for å etablere en driftsnær utviklingshub i Kristiansund i samarbeid med klyngen NCE Aquatech (base i Trøndelag). Formålet er å bistå utviklingsbedrifter som leverer teknologi og tjenester «på merdkanten», det er derfor ønskelig å få innspill på hva utviklingshuben skal jobbe med.

PROGRAM:

Seksjon 1: Ut mot hav: Sjøsetting av strategiplan! «Etablering av havrådet»

09.00-10.20
Presentasjon av Ut mot hav, inkludert status for iverksatte løp. 
- Utvikling hydrogen v/TBU og NVES Smøla                                  
- FOU: Sirkulærøkonomi med blå-grønn kobling v/Vindel                            
- Service på merdkanten/utvikling av maritim teknologi v/ON                   
- Videreutvikle av regionen som havservicedestinasjon v/ON 

10.30-11.30
Diskusjon om oppgaver, organisering, finansering og etablering av havrådet.

Seksjon 2: Prosjektutvikling bedrifter og FoU-miljø innen sirkulærøkonomi.

- Orientering fra NiBIO, NORSØK og Møreforskning. Workshop som kjøres parallelt.

12.15-14.30
Workshop nr. 1  Gjenbruksmuligheter av fiskeslam
Workshop nr. 2  Utvikling og fremskaffelse av restråstoffer/nye ingredienser
Workshop nr. 3  Teknologiutvikling (muligheter for teknologi crossover)   

Felles lunsj for deltakere på seksjon 1 og seksjon 2.

Seksjon 3: Service på merdkanten

15.00-17.00
Presentasjon av foreliggende plan for oppstart & diskusjon omkring oppstart

 

Vi anbefaler også

Annet

Bli med hjem!

24. april, kl 17.00
Clarion Hotel the Hub, Oslo
Medlemsmøte

Petropolen

25. april, kl 19.00
Thon Hotel, Kristiansund
Medlemsmøte

Byggebransjen og Byggesak

30. april, kl 08.00
Quality Hotel Grand, Kristiansund
Medlemsmøte

Miniseminar: Innovasjon og innovasjonsprosesser

30. april, kl 14.00
Fosnagata 13, Kristiansund