Marin Arena Nordmøre

13.09.2017
kl. 17.00
Thon Hotel Kristiansund
Godt oppmøte på Marin Arena Nordmøre på Thon Hotel Kristiansund Godt oppmøte på Marin Arena Nordmøre på Thon Hotel Kristiansund. Foto: KNN

Velkommen til nytt møte i nettverket Marin Arena Nordmøre.

Onsdag 13. september 2017 kl. 17:00-21:00 på Thon Hotel Kristiansund (Fiskergata 12, Innlandet). 

PROGRAM: 

Velkommen 
v/ Lisbeth Nervik, Møre og Romsdal fylkeskommune

Marin forsøpling - Hva er det og hva kan vi gjøre med det? 
v/ Erlend Standal, seniorrådgiver SALT 

Rekruttering til sjømatnæringen - Hvordan går det egentlig? 
v/ Janita Arhaug, leder Sett Sjøbein 

Resistent lakselus 
v/ Helene Børretzen Fjørtoft, PhD student NTNU

Lakselus på Nordmøre - Status i forhold til trafikklyssystemet
v/ Ørjan Karlsen, seniorforsker Havforskningsinstituttet

Det blir lagt inn kaffepauser og nettverksbygging underveis.
Vi tar forbehold om mindre endringer i programmet. 

Deltakelse er gratis, men grunnet servering ber vi om påmelding innen torsdag 7. september. 
Påmelding er bindende – vennligst gi beskjed hvis du blir forhindret fra å komme.

Med vennlig hilsen fra arrangørene: 
Marin Arena - et fellesprosjekt mellom Aure Næringsforum, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og Smøla Nærings- og kultursenter i samarbeid med hoppid.no.
Møre og Romsdal fylkeskommune
Møreforsking
Innovasjon Norge
Kristiansund kommune

Vi anbefaler også

Medlemsmøte

KNN-Frokost

25. mai, kl 08.00
Kristiansund
Medlemsmøte

Petropolen

31. mai, kl 19.00
Thon Hotel, Kristiansund
Medlemsmøte

KNN-Frokostseminar

05. juni, kl 08.00
Scandic Hotel Kristiansund
Annet

Snadderfestivalen 2018

08. juni, kl 11.00
Rådhusplassen, Kristiansund