Kurs: TEK 17

18.09.2017
kl. 08.30
Kongens Plass 1, 6509 Kristiansund
Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde. Foto: EBA

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker et enklere og tydeligere regelverk med det mål å få raskere og enklere boligbygging. Reglene er omfattende og komplekse og krever bred innsikt og forståelse for regelverket og hvordan det skal tolkes og praktiseres i en hektisk hverdag.

Forslag til endring har vært ute på høring blant 200 instanser og endringer forventes iverksatt fra og med 1. juli 2017. EBA og entreprenørskolen tilbyr kurs og oppdatering i ny byggeteknisk forskrift med hovedmål: forenkling, tydeliggjøring og struktur. Endringene har som formål å gi mindre sløsing med tid, færre konflikter og bedre etterlevelse av regelverket. Endringene er også et første skritt på veien mot en mer digitaliseringsvennlig forskrift. Kurset gjennomføres fra og med høsten 2017 som et 1 – dags kurs.

Kurset vil gi deltakere generell og tilstrekkelig kunnskap om oppbygning og innhold i forskriften, og hvordan en kan benytte seg av endringene i praksis, slik at deltakerne er godt forberedt når forskriften har tråd i kraft.

Hvem er kurset for?

Målgruppe for kurset er prosjektleder, anleggsleder, formann/bas. Kurset passer også for byggmestere og andre utførende som må ha kjennskap til Byggeteknisk forskrift. 

Kursinnhold:

På kurset vektlegger vi TEK 17 og hva endringene innebærer sammenlignet med TEK 10 når det gjelder  

  • forenkling, tydeliggjøring og bedre struktur
  • fjerning, lemping og forenkling av krav

Kurset gir også deltakere innsikt i ansvarsretter.

Gjennomføring:

Kurset gjennomføres med forelesninger og i tillegg case/gruppeoppgaver basert på virkelighetsnære situasjoner. Innholdet vil bli nærmere spesifisert når forskriften er vedtatt.

Kursholder:
Kommer.

Pris: kr 3.250,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 3.800,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Du kan lese mer om kurset på EBA sine nettsider.

Vi anbefaler også

Konferanse

Kvinner midt i

22. november, kl 10.30
Thon Hotel Kristiansund
Medlemsmøte

Petropolen

23. november, kl 19.00
Thon Hotel, Kristiansund
Medlemsmøte

KNN-Julefrokost

06. desember, kl 08.00
Fjordkroa, Aspøya, 6670 Øydegard
Annet

Leverandørdag med Statoil

06. desember, kl 12.00
Scandic Hotel Kristiansund, Storgata 41