Kurs: Oppsigelse og avskjed

31.10.2019
kl. 09.00
Fosnagata 13, 6509 Kristiansund.
Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde.

NHO inviterer til kurs i oppsigelse og avskjed. Hva kan arbeidsgiver gjøre når en arbeidstakers utførelse av arbeidet er mangelfull? Og hvordan skal arbeidsgiver gå fram i en slik situasjon?

Målet med kurset er at du skal kunne gjennomføre en oppsigelse på en korrekt og saklig måte, slik at du minimerer risikoen for ressurskrevende konflikter med ansatte som blir sagt opp fra sine stillinger.

I tillegg ser vi nærmere på en rekke typetilfeller som kan danne grunnlag for oppsigelse eller avskjed, blant annet økonomiske misligheter, arbeidstakers fravær, samarbeidsproblemer, alkohol og rus, illojal oppførsel, svak arbeidsprestasjon mv. 

Ved å gjøre seg kjent med regelverket for oppsigelse og avskjed på et tidlig stadium, reduserer man sjansen for feilaktige beslutninger og opprivende konflikter.

Dette kurset gir en grundig innføring i regelverket.

 

Kurset legger vekt på:

  • Oppfølging av ansatte
  • Valg av reaksjon:
  • Advarsel
  • Suspensjon
  • Oppsigelse
  • Avskjed
  • Dokumentasjonskrav
  • Sluttavtaler

 

Kursholder: Sturla Dalhaug 

Pris: kr 1.950,- for medlemmer av NHO og kr 3.900,- for andre. 

For mer infomrajson, trykk her

 

Vi anbefaler også

Annet

Snadderfestivalen 2020

14. august, kl 11.00
Rådhusplassen, Kristiansund
Annet

Webinar: Tilskudd for alle - SkatteFUNN

18. august, kl 09.00
Microsoft Teams
Medlemsmøte

Petropolen

27. august, kl 19.00
Thon Hotel Kristiansund
Annet

(AVLYST) Bacalao Bistro 2020

31. august, kl 17.00
Vågen, Stavanger