Kurs: Håndtering av endringer og sluttoppgjør

11.04.2018
kl. 09.00
Kongens Plass 1, 6509 Kristiansund
Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde. Foto: EBA

Hensikten med kurset er å gi deltakerne innsikt i og kunnskaper om endringskapitlet og sluttoppgjørsbestemmelsene i standardkontraktene slik at man kan unngå tap i prosjektene i forbindelse med endringsarbeid.

Målgruppe
Ledere og medarbeidere som håndterer endringer og avregning av disse.

Kursinnhold
Kurset gir deltakerne innsikt i og kunnskaper om endringsbestemmelsene i standardkontraktene med utgangspunkt i NS 8405, samt sluttoppgjørsbestemmelsene.

Vi vil spesielt vektlegge:

  • Endringsordre, irregulær endring og svikt i byggherrens ytelser.
  • Varslingsreglene i NS 8405 og øvrige standardkontrakter
  • Vederlagsjustering og fristforlengelse
  • Forslag til endringslogg og varslingsskjemaPraktisk gjennomføring av sluttoppgjør

Temaene vil bli belyst med praktiske eksempler hentet fra EBA-advokatenes hverdag og i dialog med kursdeltakerne.

Standarden (NS 8405) må medbringes til kurset. 

Gjennomføring:
Kurset gjennomføres med forelesninger, gruppeoppgaver og plenumsdiskusjoner.

Kursholder:
Jan Olaf Dukan

Pris: kr 3.500,- for medlemmer EBA/BNL/KNN, kr 4.100,- for andre. Lunsj er inkludert. 

Du kan lese mer om kurset på EBA sine nettsider.

Vi anbefaler også

Medlemsmøte

Marin Arena Nordmøre

07. mars, kl 17.30
Thon Hotel Kristiansund
Kurs

Kurs: TEK 17

15. mars, kl 08.30
Kristiansund
Medlemsmøte

KNN-Frokost

22. mars, kl 08.00
Tingvoll Fjordhotell, 6630 Tingvoll
Medlemsmøte

Petropolen

22. mars, kl 19.00
Thon Hotel, Kristiansund