Generalforsamling & Årsmøte

15.05.2019
kl. 14.00
Quality Hotell Grand, Kristiansund
Illustrasjonsbilde Illustrasjonsbilde.

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) og ordinær generalforsamling i Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS (KNN AS).

Tid:                     Onsdag 15.mai kl. 1400-1600
Sted:                   Quality Hotell Grand, Kristiansund

Medlemsmøte/Eiermøte:

«Campus Kristiansund – nå skjer det! Vil du være med ombord?»
ved Roland Mauseth, prosjektleder Campus Kristiansund 

Tilbakeblikk på året 2018
ved Monika G. Eeg, konst. daglig leder KNN

SAKSLISTE ÅRSMØTE:

 1. Åpning av møte ved styreleder Johan Aas
 2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere
 3. Godkjennelse av innkalling og saksliste
 4. Godkjenning av selskapets årsregnskap med revisors beretning og årsberetning, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse.
 5. Fastsettelse av:
  a. Kontingent (KNN) /Serviceavgift (KNN AS)
  b. Godtgjørelse til revisor og til styrets medlemmer
 6. Vedtektsendringer
 7. Valg av:
  a. Styremedlemmer og varamedlemmer
  b. Styreleder og nestleder
  c. Revisor
  d. Valgkomité
  e. Leder for valgkomité

 

Grunnet servering ber vi om påmelding via skjema innen 13.mai 2019

Saksdokumentene finner du her:
Årsregnskap KNN Forening 
Årsregnskap KNN AS 
Valgkomiteens innstilling 
Vedtektsendring 

Årsrapport 2018

Påmelding

Eventuelle kommentarer til påmeldingen

Vennligst kontroller at alle opplysninger er korrekte før du sender inn påmeldingen. Dette for at deltakerlisten vi distribuerer under arrangementet skal være riktig. På forhånd takk.

Ved å sende inn dette skjemaet samtykker du i at opplysninger om navn og firma blir gjort synlig for andre i deltakerlisten. Opplysningene vil bli lagret i vårt deltakerregister, og benyttet i distribusjon av konferanseprogram.

Vi anbefaler også

Annet

Snadderfestivalen 2020

14. august, kl 11.00
Rådhusplassen, Kristiansund
Medlemsmøte

Petropolen

27. august, kl 19.00
Thon Hotel Kristiansund
Annet

(AVLYST) Bacalao Bistro 2020

31. august, kl 17.00
Vågen, Stavanger
Annet

Karrieredagen 2020

16. september, kl 09.00
Kristiansund