Dialogmøte: Campus Kristiansund

22.10.2018
kl. 14.00
Scandic Kristiansund
Campus Kristiansund Campus Kristiansund. Foto: Pir II Arkitekter

Prosjekt Campus Kristiansund og Kristiansund og Nordmøre Næringsforum har gleden av å invitere bedrifter på Nordmøre til dialogmøte om campusutviklingen fram mot 2022.

Hvordan kan din bedrifter dra nytte av Campus Kristiansund? Hvilke fordeler får dere av å være til stede på campus, eller i nettverket rundt campus? Hva slags aktiviteter starter allerede nå i 2018-2019?

Her får du både en oppdatert status på prosjektet, og mulighet til å gi innspill til arbeidet. Målet er en ferdig campus som bidrar til at din bedrift når sine utviklingsmål!

Tid: Mandag 22. oktober – kl 14:00-16:00
Sted: Scandic Kristiansund

Foreløpig program – forbehold om justeringer

Velkommen

Campus Kristiansund – status for prosjektet
Roland Mauseth, prosjektleder

Campus F13 – samling av vekstmiljøaktører i forkant av Campus Kristiansund
Sindre Stavnesli, Vindel

Zurf – akseleratorprogram for små og mellomstore bedrifter på Nordmøre
Odd Einar Folland, adm. dir. SpareBank1 Nordvest

Samarbeid mellom næringslivet og fagskolen
Hilde Roald, produksjonsdirektør, Skretting

Utdanningstilbud ved Høgskolesenteret – og planer framover
Jøran Gården, daglig leder Høgskolesenteret i Kristiansund

Etablering av innovasjonslab i Kristiansund
Terje Bach, innovasjonsleder, NEAS

Workshop/gruppediskusjoner – hvordan kan Campus Kristiansund være til nytte for næringslivet?
Konkrete problemstillinger i hver gruppe basert på innleggene i forrige sekvens 

Oppsummering i plenum

Vel hjem!

Møtet er gratis. Det blir enkel servering.

Vi anbefaler også

Annet

ÅRETS SOMMERFEST

19. juni, kl 18.00
Kranaskjæret, Kristiansund
Annet

Karrieredagene 2019

17. september, kl 09.00
Surnadal Idrettshall, Surnadal
Annet

Karrieredagene 2019

18. september, kl 09.00
Kristiansund vgs/Braatthallen, Kristiansund
Konferanse

Kvinner midt i 2019

23. oktober, kl 10.30
Thon Hotel Kristiansund